Altijd al willen opvallen met je tweets op Twitter of wallposts op Facebook?
Op tekstopdekop.nl draai je tekst ondersteboven, in spiegelbeeld of ondersteboven én gespiegeld!
Gebruik je teksten op Twitter en Facebook of bijvoorbeeld in mailtjes naar je vrienden.